Tuyển dụng

Chính sách nhân sự

 
 
Về chương trình đào tạo
1. Về chương trình đào tạo:

- Để tạo điều kiện cho nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ theo kế hoạch phát triển nguồn lực, Tập đoàn sẽ thực hiện trợ cấp đào tạo đối với một số trường hợp CBNV có năng lực và hiệu quả làm việc. Cụ thể, nhân viên nằm trong diện quy hoạch đào tạo sẽ được trợ cấp tham gia các khoá huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ như: Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ, ngoại ngữ… phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận hoặc theo hướng qui hoạch thăng tiến nhân viên của Tập đoàn.
- Hình thức đào tạo có thể trong nước và ngoài nước. Mức trợ cấp bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí, chi phí khác trong quá trình đào tạo, ăn ở, đi lại theo kế hoạch từng khóa học và hoàn cảnh cụ thể.

 
Về chế độ bảo hiểm
2. Về chế độ bảo hiểm:

- Tập đoàn và CBNV cùng có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Lao Động và Luật BHXH về các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
- Đối với một số vị trí công việc đặc biệt hoặc đối với những CBNV có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, những CBNV có thành tích tốt trong năm, Tập đoàn có thể duyệt thực hiện thêm một số hình thức bảo hiểm khác như bảo hiểm tai nạn 24/24 nhằm thể hiện sự đãi ngộ của Tập đoàn đối với CBNV.

 
Trợ cấp kết hôn
3. Trợ cấp kết hôn:

​​Nhân viên có thời gian công tác liên tục tại Công ty, khi kết hôn hợp pháp: 
- Mức trợ cấp:
10.000.000 đồng/người (thâm niên làm việc trên 12 tháng)
- Mức trợ cấp: 5.000.000 đồng/người (thâm niên làm việc dưới 12 tháng)
- Đại diện Công ty chúc mừng CBNV trong lễ chào cờ đầu tuần.

 
Trợ cấp tang chế
4. Trợ cấp tang chế:

- Cán bộ nhân viên trong Công ty không may qua đời thì được hưởng chế độ tử tuất 10.000.000 đồng/người
- Phòng QTNS thông báo toàn Công ty biết để cán bộ nhân viên phối hợp với các Đơn vị tổ chức đi thăm viếng (hoặc đi riêng)
Đối với thân nhân của CBNV trong Công ty không may qua đời (vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu, con ruột hoặc con nuôi được pháp luật công nhận) thì được hưởng chế độ tử tuất. Mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.

 
Trợ cấp ốm đau
5. Trợ cấp ốm đau:

Ngoài việc thụ hưởng theo chế độ BHXH, BHYT Tập đoàn còn trợ cấp các khoản như sau:
- Ban Công Đoàn Công Ty có trách nhiệm thăm hỏi CBNV khi ốm đau, bệnh tật, …
- Cán bộ nhân viên ốm đau phải nằm viện: đối với các trường hợp bệnh nặng, phải nằm viện dài ngày (mổ hoặc bệnh nan y,... nằm viện trên 02 ngày). Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/lần
- Thân nhân cán bộ nhân viên ốm đau phải nằm viện (vợ hoặc chồng, con, tứ thân phụ mẫu): đối với các trường hợp bệnh nặng, phải nằm viện dài ngày (mổ hoặc bệnh nan y,... nằm viện từ 02 ngày trở lên), được hỗ trợ 01 lần trong suốt quá trình làm việc tại Công ty. Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng.

 
Trợ cấp thai sản
6. Trợ cấp thai sản:

- Được hưởng trợ cấp thai sản theo Quy định của Luật BHXH 
- Khi CBNV làm việc tại công ty đủ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng mức trợ cấp 5.000.000 đồng/bé.(Không phân biệt con đầu lòng hay con thứ).

 
Quà tặng sinh nhật
7. Quà tặng sinh nhật:

CBNV đang làm việc tại Công ty có ngày sinh nhật trong tháng được hưởng chế độ 500.000 đồng/người và được đăng tải thông tin trên website nội bộ.

 
Chế độ khám sức khỏe định kỳ
8. Chế độ khám sức khỏe định kỳ:

Tất cả CBNV của Tập đoàn được tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm.